Ortrud Medical

Logo
  • Om
  • Media
  • Diskussion

Teamet bakom Ortrud Medical sattes ursprungligen ihop inom ramen för Clinical Innovation Fellowships, en satsning av Karolinska Institutet, Stockholm Läns Landsting (SLL) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) på att hitta innovativa lösningar för sjukvården. Under det intensiva programmet auskulterade de på en hjärtmedicinsk avdelning för att hitta behov som behövde lösas. Med stöttning av en klinisk referensgrupp (bestående av kliniker) och en mentorsgrupp (innehållande erfarna entreprenörer, investerare och ingenjörer) hittade teamet ett stort behov som de kunde lösa: att intravenösa stick ofta misslyckas.


Varje år sticker man patienter cirka 42 miljoner gånger i Sverige. Det är den vanligaste invasiva åtgärden i vården och sker mer än en gång i sekund. Trots det så misslyckas upp till var tredje stick. Att sticka om tar tid, ökar risken för komplikationer och kostar årligen det svenska samhället flera miljarder kronor i komplikationer och bortslösad tid. Föreställ dig att du som sjuksköterska måste ge medicin till en akut sjuk patient men att du inte lyckas få in nålen – att misslyckas kan innebära livsfara!


Efter fellowshipet bestämde sig teamet för att lösa detta problem på ett innovativt sätt. De kom på en metod som enligt tidigare forskning bör minska antalet misslyckade stick. De har därefter validerat konceptet i labb och pilotstudier och sedermera fått stöd från bland annat Vinnova, SLLs innovationsfond samt Europeiska Institutet för Teknologi och Hälsa. Idag inkuberas företaget av Handelshögskolans Business Lab och STING.


Ortrud Medical har global potential, vilket externa parter instämmer i. Företaget vann första pris i Flipday 2015, såväl som i Business Challenge 2015 och flera priser i Venture Cup 2015 (bästa Life Science startup i Sverige samt bästa pitch och bästa affärsplan i Region Öst).


Ortrud Medicals vision är att deras produkt skall skapa en ny global standard i sjukvården för patientsäkra stick.


Teamet
Jonathan Ilicki

Jonathan Ilicki

CEO

Medical Doctor, MSc Clinical Innovation Fellow

Caroline Dahl

Caroline Dahl

CTO

DPhil, BSc (Hons) Clinical Innovation Fellow

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson

CPO

MA Industrial Design Clinical Innovation Fellow

  • Blog
  • Facebook
  • Twitter

FAQ

  • Facebook
  • Twitter

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!