Om oss

Lär känna oss bättre!

uppsala_unFlipday AB startades 2015 av Academicum AB som är ett avknoppningsbolag från Uppsala Universitet och med Academicums grundare Mikael Persson och Bo Wennström som huvudägare samt Academicum.

Varför Flipday

Flipday står för nyskapande företagande. Det startade 2015 med eventet Flipday där 60 ”amatörer” delade ut prissumman (100 000 kr) till 20 konkurrerande uppstartsföretag. Idén var att skapa ett trevligt event som inte bara vände sig till nystartsföretagarna, utan som också gjorde vanliga människor delaktiga i företagande som ”investerare för en dag”.

Vi tänkte: En företagare måste inte vara en space cowboy eller en scenartist – det kan lika gärna vara en förälder med ett barn på armen och en god affärsidé.

Flipday blev en succé.
Efter Flipday kom den naturliga frågan från några av investerarna: Hur gick det sedan? Frågan har fångats upp och landat i denna webbsida där nystartsföretagare kan registrera sig och få följare. De nya företagen får en enkel möjlighet att göra sig kända och presentera sin utveckling på en blogg. En särskild finess är att företagen –utan kostnad – får en webbadress redan från starten.

Det tredje steget i Flipdayfilosofin är utveckling. För vissa företag är utvecklingen organisk och sker med kontakter och rådgivning. För andra behövs också kapital. Flipday innehåller därför också ett torg för möten mellan investerare och syndikat samt företag.

Team

Mikael Persson

Mikael Persson

VD

Jur kand (Master of Law) CEO Academicum AB. Tidigare: Lärare, Juridiska Institutionen, Uppsala universitet. Grundare av Demosthenes AB som arbetar med retorik och kommunikation. Även grundare av Simonides AB som gör spel för språkinlärning.

Andreas Wennberg

Andreas Wennberg

Projektledare

Tidigare erfarenhet och utbildning inom revision. Numera projektledare på Flipday och grundare av 400contacts, en app som hjälper nyanlända att hitta arbete i Sverige.

Agneta Wallin

Agneta Wallin

Konsult

VD på Demosthenes AB som tillhandahåller tjänster inom kommunikation och retorik. Författare av ett flertal böcker inom retorikområdet och kunder så som Berghs School of Communications och Investor.

Sukhbaatar Budragchaa

Sukhbaatar Budragchaa

Entreprenör

Master of Management och civilingenjör. Tidigare: CEO GEMR LLC.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!