Den amerikanske entreprenören i tredje generationen David S Rose fick i en intervju frågan vad han hade lärt av sin far när det handlade om entreprenörskap? Han svarade: ”You can make anything happen if you let others take the credit.” Han hade hört sin far säga det under sin uppväxt men ändå under collegetiden retat sig på att pappan hela tiden lät andra få äran av hans arbete. David visste ju hur mycket fadern jobbade för att nå resultat och att resultaten berodde på faderns insatser. Men ändå: han lät andra ta åt sig äran. Senare i livet upptäckte och förstod han dock kraften i faderns ord. Det handlade ju om att fokusera på att få saker och ting gjorda – inte få äran av det.
Läs gärna mer om David S Rose på investeringssiten GUST (gust.com).