Alla bra projekt börjar med en grundidé eller filosofi. För Flipday var det idén om att göra företagande ”allmänt” som något som alla någon gång i livet bör i varje fall överväga! Om vi i Sverige få en kultur av företagande så skulle tillväxten vara löst och i och med det vårt gemensamma samhällsbygge. Vi tänkte också på självbilder, hur ser t ex en person i Gnosjö på sig, jämfört med en person från Uppsala eller Karlstad? Gnosjöbon skulle säkert lyfta fram att man i Gnosjö är företagsamma medan man i Uppsala eller Karlstad skulle lyfta fram andra saker.
Vår lösning var Flipday – eventet. På eventet fanns 60 förväntansfulla amatörer, var och en med en ”check” på 1660 kr (sammanlagt 100 000 kr) redo att möta 20 lika förväntansfulla uppstartsföretagare. När startskottet gick påbörjades samtal som böljade fram och tillbaka i ca 3 timmar. Då blåstes tävlingen av. Det var många vinnare på Flipday. Den som vann mest vann ca 20 000 kr och sedan gick det ner till 1 666 kr. Vilka var vinnarna? Jo, 20 företagare som fick samtala om sin företagsidé på ett helt nytt sätt – utan Powerpoint och utan konceptet ”pitch”. Men vinnare var också de 60 amatörerna där många säkert började fundera över att kanske nästa gång ha ett eget startup?
Detta var kärnan i Flipday. Till det kom föreläsningar, ett jazzband och en jingeltävling samt flertalet inkubatorer i Uppsala som kunde ge råd till den besökande allmänheten.
Detta var starten och för att summera. Flipday startade som ett crowdfunding projekt – men IRL och nu också på webben!